Projektni ured

Projektni ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Josip Grozaj, dipl.ing.građ. bavi se projektiranjem i tehničkim savjetovanjem u građevinarstvu.

Ured sudjeluje u izradi projekata za sve vrste građevina niskogradnje i visokogradnje.

Ured izrađuje dokumentaciju za potrebe legalizacije bespravno izgrađenih zgrada na području Slavonije i Baranje.

Ured kroz svoje usluge nudi stručnost, iskustvo, efikasnost, fleksibilnost, odgovornost, kreativnost.  Projektnom dokumentacijom i tehničkim savjetovanjem prati cijeli proces izgradnje od ideje do početka korištenja građevine.

 

____________________________________________________________________

Aktualno: