3D karta Hrvatske i legalizacija objekata

Iz DNEVNIKA NovaTV od 5.9.2011. Izrađena je 3D karta Hrvatske s detaljima preciznosti 10 cm! Detalji o ovom projektu u funkciji legalizacije i borbe protiv bespravne gradnje.