Dali mi je potrebna dozvola za izgradnju dvorišne zgrade na mjestu gdje je ruševna građevina istih dimenzija?

U ovom slučaju radi se o rekonstrukciji postojeće zgrade i dozvola je potrebna.
Potrebno je izraditi glavni projekt na osnovu kojeg se ishodi građevinska dozvola.
Za pojedine slučajeve jednostavnih građevina vrijedi Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima. Važno je napomenuti da se u svim slučajevima mora poštovati prostorni plan.

Posted in: Građenje