Kako dokazati da je kuća građena prije 1968. godine?

Datum 15. veljače 1968. je u području građenja i prostornog ure­đenja poznat kao krajnji datum za Opću legalizaciju, odnosno legalizaciju svega što je na teritoriju RH izgrađeno prije toga datuma. Osnova za dokaz vremena građenja prije 1968. su zračne snimke iz toga vremena, no za velik dio područja RH ove snimke nisu dostupne, te se starost treba dodatno dokazi­vati na druge načine.

Prvi način dokazivanja je ishođenje Uvjerenja o vremenu građenja u katastru ili Središnjem uredu Državne geodetske uprave na temelju podataka iz zračnih snimki, katastarskog plana i sl.

Drugi način u slučaju da katastar i geodetska uprava nemaju snimku ili evidenciju nad objektom tada je Uvjerenje o vremenu građenja građevine potrebno zatražiti od nadležnog Ureda za prostorno uređenje i gradnju. Za dobivanje ovog Uvjerenja potrebno je priložiti odgovarajuće dokaze koji mogu biti:

  • izjave svjedoka,
  • fotografije,
  • dokumenti o spajanju na infrastrukturu,
  • računi za kupnju građevnog materijala,
  • računi za plaćene komunalne usluge,
  • nalaz građevin­skog vještaka i sl.

Sastavni dio Uvjerenja je snimka postojećeg stanja građevine (izrađuje projektni ured) i preslika katastarskog plana s ucrtanom građevinom ili geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja, što je između ostalog potrebno priložiti u pismenom Zahtjevu prilikom traženja Uvjerenja.
Za objekte izgrađene prije 15.veljače 1968. ne izdaje se Uporabna dozvola dok je eventualnu nadogradnju bez dozvole ili protivno dozvoli potrebno legalizirati.

 

Primjer zahtjeva:

Obrazac zahtjeva – Katastar

Obrazac zahtjeva – Državna geodetska uprava

Obrazac zahtjeva – Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

 

Posted in: Legalizacija