Usluge

Projektiranje i izrade projektne dokumentacije za sve vrste građevina:

 • Prethodne analize izvedivosti projekta
 • Varijante idejnog rješenja
 • Idejni projekt
 • Glavni projekt
 • Izvedbeni projekt
 • Projekti postojećeg/izvedenog stanja
 • Ishođenje lokacijske dozvole
 • Ishođenje posebnih uvjeta građenja
 • Ishođenje rješenja o uvjetima građenja
 • Ishođenje potvrde glavnog projekta
 • Projektantski nadzor
 • Tehničko savjetovanje
 • Troškovnici
 • Ponudbena tehnička dokumentacija
 • Dokumentacija za provedbu legalizacije
 • Dokumentacija za provedbu etažiranja
 • Tehnička podrška projektima za EU fondove
 • 3D Vizualizacija objekata
 • Grafička i web prezentacija projekata…

 

Upit za ponudu:

Ime ili Naziv tvrtke (obavezno)

Email (obavezno)

Telefon

Vrsta građevine

Mjesto građevine

Broj katastarske čestice

Zahvat (izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja, legalizacija...)

Bruto površina građevine

Please leave this field empty.

Prepišite kontrolni broj: captcha