Energetska obnova višestambenih zgrada

Objavljen natječaj za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada (17.10.2016.)

Iznos sufinanciranja po stavkama:

 1. Energetski pregled i energetski certifikat, prije i nakon obnove
  85% – maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 7 kn/m2 GBP-a, a maksimalno 30.000,00 kuna
 2. Glavni projekt energetske obnove (elaborati, ako je primjenjivo)
  85% – maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 25 kn/m2 GBP-a, a maksimalno 200.000,00 kuna
 3. Provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije i horizontalne mjere
  60% – maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 600 kn/m2 GBP-a, a maksimalno 12.600.000,00 kuna
 4. Stručni nadzor građenja/ Projektantski nadzor/ Koordinator zaštite na radu
  60% – maksimalni iznos bespovratnih sredstava ne smije iznositi više od 5% ukupne vrijednosti radova, a maksimalno 150.000,00 kuna
 5. Upravljanje projektom i administracija
  85% – maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 170 kuna po satu (bruto iznos), a maksimalno 7.650,00 kuna

Najniži ukupni iznos potpore je 100.000,00 kuna, a najviši ukupni iznos je 13.000.000,00 kuna.

Kako provesti energetsku obnovu višestambene zgrade?

 1. Energetski pregled i izdavanje energetskog certifikata postojećeg stanja zgrade
  Potrebno je angažirati ovlaštenog energetskog certifikatora koji će sa stručnim timom utvrditi postojeće stanje i mogućnosti za povećanje energetske učinkovitosti. Izrađuje se energetski certifikat postojećeg stanja i izvještaj s prijedlogom mjera za energetsku obnovu zgrade i izračunom povratnog perioda investicije.
 2. Odluka o prijavi na natječaj za sufinanciranje energetske obnove
  Vlasnici zgrade temeljem prikazanog izvještaja i analize donose odluku o pokretanju projekta energetske obnove zgrade i prijavi na natječaj za sufinanciranje.
 3. Ugovaranje izrade projekta energetske obnove
  Za prijavu na natječaj i realizaciju projekta potrebno je izraditi glavni projekt za energetsku obnovu. Projekt izrađuju ovlašteni projektanti u dijelu koji je obuhvaćen obnovom – vanjska ovojnica, sustavi grijanja i hlađenja, elektroinstalacije.
 4. Izrada glavnog projekta i troškovnika za energetsku obnovu
  Ovlašteni projektanti izrađuju glavni projekt koji sadrži snimak postojećeg stanja, nacrte novog stanja, tehničke detalje, troškovnik i proračun energetskog svojstva zgrade.
 5. Prikupljanje ponuda i odabir izvođača radova
  Temeljem izrađen og projekta i troškovnika  prikupljaju se ponude izvođača i izabire se najpovoljnija ponuda.
 6. Izvođenje radova i stručni nadzor
  Ako je projekt odobren od strane Fonda potpisuju se ugovori i radovi se mogu izvoditi. U izvođenju radova obavezan je stručni nadzor.
 7. Izdavanje novog energetskog certifikata i ostvarivanje poticaja
  Po završetku radova u skladu sa projektnom dokumentacijom, sastavlja se završno izvješće nadzornog inženjera kojim se utvrđuje da je kvaliteta izvedenih radova u skladu sa projektiranim rješenjem. Energetski certifikator izdaje novi energetski certifikat kojim se dokazuju poboljšanja energetskih svojstava. Na temelju novog energetskog certifikata ostvaruje se ugovoreno pravo na poticaj od strane Fonda.
 8. Edukacija korisnika zgrade i plan održavanja
  Energetski certifikator će prema priloženom završnom izvješću o energetskom pregledu zgrade uputiti korisnike zgrade o mogućnostima dodatnog smanjenja potrošnje energije. Sastavni dio izvješća je i plan održavanja zgrade sa ciljem zadržavanja postignutog smanjenja potrošnje energenata.


Razlozi za provođenje energetske obnove:

 • Bespovratno sufinanciranje u visini 60-85%
 • Ušteda energije/troškova za grijanje i hlađenje minimalno 50%
 • Ugodnije stanovanje
 • Obnovljeno pročelje zgrade
 • Povećanje vrijednosti nekretnine
 • Smanjenje emisije CO2, doprinos smanjenju globalnog zatopljenja

 

Projektant Josip Grozaj ovlašteni je energetski certifikator.
Kontaktirajte nas za dodatne informacije ukoliko ste zainteresirani za provedbu postupka energetske obnove zgrade.

Ime ili Naziv tvrtke (obavezno)

Email (obavezno)

Telefon za kontakt