Izračun troškova legalizacije

 

U postupku legalizacije pojavljuju se troškovi za:

1. Geodetski snimak ako zgrada nije evidentirana u katastru
2. Arhitektonski snimak izvedenog stanja odnosno snimak izvedenog stanja
3. Dokaz mehaničke otpornosti i stabilnosti za zahtjevnu zgradu
4. Naknada za ozakonjenje- može se plaćati u ratama
5. Komunalni doprinos – može se plaćati sa odgodom i u ratama
6. Vodni doprinos – može se plaćati sa odgodom i u ratama

 

Kroz sljedeći obrazac zatražite procjenu svih troškova legalizacije:

 

Ime i prezime (obavezno)

Email (obavezno)

Namjena zgrade (stambena, poljoprivredna, poslovna...)

Mjesto građevine

Adresa građevine

Broj katastarske čestice

Katastarska općina

Godina građenja

Bruto površina prizemlja

Bruto površina podruma

Bruto površina potkrovlja

Bruto površina kata

Broj katova u punoj visini (između prizemlja i potkrovlja)