Komunalni doprinosi u Osječko-baranjskoj županiji

Obračun komunalnog doprinosa vrši se u skladu sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 136/06, 135/10, 14/11). Jedinične cijene komunalnog doprinosa određuju jedinice lokalne samouprave.

U nastavku prenosimo cijene komunalnog doprinosa u Osječko-baranjskoj županiji.
Pripadnost zoni i cijenu komunalnog doprinosa radi moguće promjene podataka potrebno je provjeriti u jedinici lokalne samouprave (grad, općina).


R.BR.

GRAD / OPĆINA

KOMUNALNI DOPRINOS
1.
GRAD BELI MANASTIR,
B. Manastir, K. Tomislava 53
I. zona – stambeni prostor 20,00; poslovni prostor 30,00
II. zona – stambeni prostor 18,00; poslovni prostor
a) proizvodni 15,00
b) ostali 25,00
III. zona –  stambeni prostor 15,00; poslovni prostor
a) proizvodni 12,00
b) ostali 20,00
IV. zona – stambeni prostor 12,00; poslovni prostor
a) proizvodni 10,00
b) ostali 15,00
V. zona – stambeni prostor 10,00; poslovni prostor
a) proizvodni 8,00
b) ostali 12,00
2.
GRAD BELIŠĆE,
Belišće, Vijenac S.H.Gutmanna1
I. zona 25,00
II. zona 20,00
III. zona 15,00
3.
GRAD DONJI MIHOLJAC,
Donji Miholjac, Vukovarska 1
I. zona 30,00
II. zona 25,00
III. zona 20,00
IV. zona 15,00
4.
GRAD ĐAKOVO,
Đakovo, Trg F.Tuđmana 2
I. zona
– stambeni prostor 60,00
– poslovni prostor 80,00
II. zona
– stambeni prostor 30,00
– poslovni prostor 50,00
III. zona
– stambeni prostor 15,00
– poslovni prostor 15,00
IV. zona
– stambeni prostor 30,00
– poslovni prostor 15,00
Struktura jedinične vrijednosti komunalnog
doprinosa:
– javne površine 30%
– nerazvrstane ceste 55%
– javna rasvjeta 10%
– groblja i krematoriji 5%
5.
GRAD NAŠICE,
Našice, Pejačevićev trg 7
I. zona 1,00
II. zona 0,70
III. zona 0,50
IV. zona 0,30
1. javne površine 8,00
2. nerazvrstane ceste
a. makadamska cesta 3,00
b. asfaltna cesta 10,00
3. javna rasvjeta 5,00
6.
Kuhačeva ulica 9
– stambeni prostor 80,00
– poslovni prostor 90,00
– stambeni prostor 60,00
– poslovni prostor 90,00
– stambeni prostor 45,00
– poslovni prostor 30,00
7.
GRAD VALPOVO,
Valpovo, M. Gupca 32
I. zona 80,00
II. zona 31,00
III. zona 22,00
IV. zona 16,00
V. zona 20,00
VI. zona 12,00
8.
OPĆINA ANTUNOVAC,
Antunovac, B. Radića 4
I. zona
– stambeni objekti 19,00
– poslovni objekti proiz. tipa 21,00
– ostali poslovni objekti 25,00
II. zona
– stambeni objekti 17,00
– poslovni objekti proiz. tipa 19,00
– ostali poslovni objekti 23,00
9.
Bilje, Ul. k. Zvonimira 1b
I zona: 24,98 kn/ m3
II zona: 19,85 kn/ m3
III zona: 14,00 kn/ m3
IV zona: 11,00 kn/ m3
V zona: 1,00 kn/ m3
10.
OPĆINA BIZOVAC,
Bizovac, K. Tomislava 95
I. zona
– stambeni prostor 20,00
– poslovni prostor 35,00
II. zona
– stambeni prostor 15,00
– poslovni prostor 22,00
11.
OPĆINA ČEMINAC,
Čeminac, Nova 5
I. zona 10,00
II. zona 9,00
12.
OPĆINA ČEPIN,
Čepin, K. Zvonimora 70
I. zona
1. stambeni objekti
– javne površine 8,15
– nerazvrstane ceste 11,10
– javna rasvjeta 7,40
– groblje 3,00
2. poslovni i ostali objekti
– javne površine 14,70
– nerazvrstane ceste 20,00
– javna rasvjeta 6,70
– groblje 5,40
Za poslovne objekte u II. zoni smanjenje iznosi 15%.
Za poslovne objekte u III. zoni smanjenje iznosi 30%.
13.
OPĆINA DARDA,
Darda, sv. I. krstitelja 111
I. zona 22,00
II. zona 20,00
III. zona 18,00
14.
OPĆINA DONJA MOTIČINA,
Donja Motičina, M. Gupca bb
15.
OPĆINA DRAŽ,
Draž, I.L.Ribara 10
I. zona
– stambeni objekti 25,00
– poslovni objekti
 proizvodnog tipa 24,00
 /m3
-ostali poslovni objekti
 30,00
II. zona
– stambeni objekti 20,00
– poslovni objekti
 proizvodnih tipa 22,00
   /m3
-ostali poslovni objekti
 28,00
III. zona
– stambeni objekti 15,00
   m3
– poslovni objekti
 proizvodnih tipa 10,00
 /m3
-ostali poslovni objekti 8,00
IV. zona
– stambeni objekti 10,00
– poslovni objekti
 proizvodnih tipa 5,00
 /m3
-ostali poslovni objekti 3,00
16.
OPĆINA DRENJE,
Drenje, Gajeva 25
17.
OPĆINA ĐURĐENOVAC,
Đurđenovac, Trg N.Š. Zrinskog 6
I. zona 1,0
II. zona 0,9
III. zona 0,8
IV. zona 0,7
1. za javne površine 8,00
2. za nerazvrstane ceste
a) makadamske ceste 3,00
b) asfaltne ceste 10,00
3. za javnu rasvjetu 5,00
18.
OPĆINA ERDUT,
Dalj, B.J.Jelačića 4
I. zona 27,00
II. zona 18,00
III. zona 9,00
19.
OPĆINA ERNESTINOVO,
Ernestinovo, Školska 2
I.zona
– javne površine 5,00
– nerazvrstane ceste 8,00
– groblje 3,50
– javna rasvjeta 3,50
II.zona
– javne površine 3,00
-nerazvrstane ceste 6,00
-groblje 2,50
– javna rasvjeta 2,50
20.
OPĆINA FERIČANCI,
Feričanci, Trg M. Gupca 3
I. zona 5,00
II. zona 4,00
III. zona 3,00
21.
OPĆINA GORJANI,
Gorjani, Kula 1
– asfaltna cesta do građ. 4,00
– šljunčan. cesta do građ. 2,10
– izgradnja pješač. staza 1,35
– javna rasvjeta 1,75
22.
OPĆINA JAGODNJAK,
Jagodnjak, B. Kidriča
I. zona
– stambeni prostor 16,00
– proizvodno poslovni
 prostor 10,00
-poslovni prostor 18,00
II. zona
– stambeni prostor 12,00
– proizvodno-poslovni
 prostor 7,00
-poslovni prostor 14,00
23.
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI,
Kneževi Vinogradi, Republike 3
I. zona stamb. pros. 15,27
II. zona stamb. pros. 10,53
III. zona stam. prost. 9,47
I. zona poslov. prost. 30,53
II. zona poslo. prost. 21,06
III. zona posl. prost. 18,94
24.
OPĆINA KOŠKA,
Koška, N.Š.Zrinskog 1
I. zona 10,00
II. zona 8,00
III. zona 6,00
25.
OPĆINA LEVANJSKA VAROŠ,
Levanjska Varoš, Glavna 70
26.
OPĆINA MAGADENOVAC,
Šljivoševci, Školska 1
I. zona 3,00
27.
OPĆINA MARIJANCI, Marijanci, Trg sv. Petra i Pavla 4
I. zona stam. prost. 5,00
II.zona stam. prost. 2,50
I. zona posl. prost. 10,00
II. zona posl. prost. 5,00
28.
OPĆINA PETLOVAC, Petlovac, Ulica Republika 114
I.zona 15,00
II. zona 12,00
29.
OPĆINA PETRIJEVCI, Petrijevci, Ulica Republike 114
I. zona stamb. prost. 10,00
II. zona stamb. prost. 8,00 3
III. zona stamb. prost. 6,00
I. zona posl. prost. 20,00
II. zona posl. prost. 15,00
III. zona posl. prost. 10,00
30.
OPĆINA PODGORAČ, Podgorač, Hinka Juna 2
I. zona 4,00
II. zona 2,00
III. zona 1,00
31.
OPĆINA PODRAVSKA
MOSLAVINA, Podravska Moslavina, J.J.Strossmayera 150
32.
OPĆINA POPOVAC, Popovac, V. Nazora 27
I. zona
– poslov. prost. 22,00 m2
– stamb. prost. 15,00 m2
II. zona
-poslov. prost. 15,00 m2
– stamb. prost. 10,00 m2
33.
OPĆINA PUNITOVCI, Punitovci, S. Radića 58
– asfaltna cesta do građ. čest. 4,00
– šljunčana cesta do građ. čest. 2,10
– izgrad. pješačkih staza 1,35
-javna rasvjeta 1,75
34.
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA, Satnica Đakovačka, A.Starčevića 28
-asfaltna cesta do građ. čest. 8,00
– šljunčana cesta do građ. čest. 2,10
– izgrad. pješačkih staza<  1,35
– javna rasvjeta 1,75
– javne površine 4,50
35.
OPĆINA SEMELJCI, Semeljci, Kolodvorska bb
– stambeni prostor 5,00
– poslovni prostor 10,00
36.
OPĆINA STRIZIVOJNA, Strizivojna, Braće Radića 172
I. zona – 7,60
– asfaltna pristupna cesta 1,20
– šljunčana pristupna cesta 0,30
– izgrad. pješačkih staza 1,20
– javna rasvjeta 3,60
– javne površine 1,30
II. zona – 6,00
– asfaltna pristupna cesta 1,00
– šljunčana pristupna cesta 0,40
– izgrad. pješačkih staza 0,70
– javna rasvjeta 3,60
– javne površine 0,30
37.
OPĆINA ŠODOLOVCI, Šodolovci, Trg JNA bb
I. zona 18,00
38.
OPĆINA TRNAVA, Trnava, I. Meštrovića 2
I. zona
– stamb. prost. 12,00
– poslov. prost. 15,00
II. zona
-stamb. prost. 9,00
– posl. prost. 12,00
III. zona
-stamb. pros. 6,00
– posl. prost. 9,00
– javne površine 25%
– nerazvrstane ceste 60%
– groblje 10%
39.
OPĆINA VILJEVO, Viljevo, B. Radića 87
I.zona – ukupno 20,00
-javne površine 4,00
– nerazvrstane ceste 8,00
-groblje 2,00
– javna rasvjeta 6,00
II.zona – ukupno 15,00
-javne površine 3,00
– nerazvrstane ceste 6,00
-groglje 2,00
– javna rasvjeta 4,00
40.
OPĆINA VIŠKOVCI, Viškovci, Omladinska 23
– asfaltna cesta do građevinske čestice 4,00
– šljunčana cesta do građevinske čestice 2,10
– izgradnja pješačkih staza 1,35
– javna rasvjeta 1,75
41.
OPĆINA VLADISLAVCI, Vladislavci, K. Tomislava 141
Stambeni prostor:
I. zona 17
II. zona 8
Poslovni prostor:
I. zona 25
II. zona 15
42.
OPĆINA VUKA, Vuka, Osječka 83
I. zona 20,00
II. zona 18,00
– stambeni prostor 1,00
– poslovni prostor 1,30
– zatvoreni pomoćni objekti 0,50

izvor: www.obz.hr