Usluge

Projektiranje i izrade projektne dokumentacije za sve vrste građevina:

 • Prethodne analize izvedivosti projekta
 • Varijante idejnog rješenja
 • Idejni projekt
 • Glavni projekt
 • Izvedbeni projekt
 • Projekti postojećeg/izvedenog stanja
 • Ishođenje lokacijske dozvole
 • Ishođenje posebnih uvjeta građenja
 • Ishođenje rješenja o uvjetima građenja
 • Ishođenje potvrde glavnog projekta
 • Projektantski nadzor
 • Tehničko savjetovanje
 • Troškovnici
 • Ponudbena tehnička dokumentacija
 • Dokumentacija za provedbu legalizacije
 • Dokumentacija za provedbu etažiranja
 • Tehnička podrška projektima za EU fondove
 • 3D Vizualizacija objekata
 • Grafička i web prezentacija projekata…

 

Upit za ponudu:

Ime ili Naziv tvrtke (obavezno)

Email (obavezno)

Telefon

Vrsta građevine

Mjesto građevine

Broj katastarske čestice

Zahvat (izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja, legalizacija...)

Bruto površina građevine