Usluge

Projektiranje i izrade projektne dokumentacije za sve vrste građevina:

 • Prethodne analize izvedivosti projekta
 • Varijante idejnog rješenja
 • Idejni projekt
 • Glavni projekt
 • Izvedbeni projekt
 • BIM modeliranje
 • 3D vizualizacija
 • Projekti postojećeg/izvedenog stanja
 • Podrška i zastupanje u upravnim postupcima
 • Tehničko savjetovanje
 • Projektantski nadzor
 • Troškovnici
 • Ponudbena tehnička dokumentacija
 • Dokumentacija za provedbu legalizacije
 • Dokumentacija za provedbu etažiranja
 • Tehnička podrška projektima za EU fondove
 • Grafička i web prezentacija projekata…

Upit za ponudu:

  Ime ili Naziv tvrtke (obavezno)

  Email (obavezno)

  Telefon

  Vrsta građevine

  Mjesto građevine

  Broj katastarske čestice

  Zahvat (izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja, legalizacija...)

  Bruto površina građevine