Legalizacija objekata

Ured izrađuje dokumentaciju za potrebe legalizacije objekata.

  • geodetski elaborat
  • snimka izvedenog stanja

 

Pošaljite podatke za ponudu:

 

Ime i prezime (obavezno)

Email (obavezno)

Namjena zgrade (stambena, poljoprivredna, poslovna...)

Mjesto građevine

Adresa građevine

Broj katastarske čestice

Katastarska općina

Godina građenja

Bruto površina prizemlja

Bruto površina podruma

Bruto površina potkrovlja

Bruto površina kata

Broj katova u punoj visini (između prizemlja i potkrovlja)