Legalizacija objekata

Ured izrađuje dokumentaciju za potrebe legalizacije objekata.

 • geodetski elaborat
 • snimka izvedenog stanja

 

Pošaljite podatke za ponudu:

 

  Ime i prezime (obavezno)

  Email (obavezno)

  Namjena zgrade (stambena, poljoprivredna, poslovna...)

  Mjesto građevine

  Adresa građevine

  Broj katastarske čestice

  Katastarska općina

  Godina građenja

  Bruto površina prizemlja

  Bruto površina podruma

  Bruto površina potkrovlja

  Bruto površina kata

  Broj katova u punoj visini (između prizemlja i potkrovlja)