Ministrica Taritaš o legalizaciji i rokovima

11.02.2014.
Nakon što je ministrica graditeljstva Anka Mrak Taritaš u medijima upozorila na rokove do kojih vlasnici nekretnina moraju predati svu potrebnu dokumentaciju za legalizaciju, pojavila se zabrinutost među podnositeljima zahtjeva koji još nemaju dokumentaciju.

Dokumentaciju treba izraditi na vrijeme, no nema razloga za zabrinutost oko kašnjenja i mogućeg gubitka nekretnine.

Navedeni rok 30+30 dana za dopunu dokumentacije može početi tek od dana kada vlasnik primi pismeni poziv da dopuni dokumentaciju, no takvi pozivi se ne očekuju u većem broju sve dok se ne riješe predmeti sa kompletnom dokumentacijom kojih je oko 300 000.

Registar broja riješenih zahtjeva ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada može se pratiti na stranici: https://legalizacija.mgipu.hr/izvjesce