Vodič za legalizaciju bespravne građevine

Ministarstvo graditeljstva izdalo je Vodič za legalizaciju bespravne građevine:

Preuzmite PDF Vodič_za_legalizaciju_bespravne_građevine.pdf

Iz sadržaja:
• Što se smatra bespravnom građevinom
• Što se dobiva legalizacijom
• Koje građevine se mogu legalizirati
• Koje građevine se ne mogu legalizirati
• Postupak legalizacije
• 4 skupine (kategorije) zgrada
• Što je geodetski snimak što je kopija katastarskog plana
• Cijena koštanja kopija katastarskih planova
• Što je arhitektonski snimak izvedenog stanja
• Što je snimak izvedenog stanja
• Tko izrađuje dokumentaciju
• Koliko košta izrada dokumentacije
• Kome se predaje zahtjev
• Upravna pristojba
• Do kada se može predati zahtjev
• Kako dalje teče postupak legalizacije
• Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
• Što je naknada, kako se izračunava način plaćanja
• Na koji se račun plaća naknada
• Kome idu sredstva naknade
• Žalba na utvrđeni iznos naknade
• Rješenje o izvedenom stanju
• Žalba na rješenje
• Ne rješavanje predmeta u roku
• Vodni i komunalni doprinos
• Što je vodni doprinos i kome se plaća
• Kako se obračunava
• Što je komunalni doprinos i kome se plaća
• Adrese županija, velikih gradova i gradova sjedišta županija koji obavljaju poslove izdavanja lokacijskih dozvola, rješenja o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta i rješenja za građenje