Vodni doprinos

Obračunava se prema Uredbi o visini vodnoga doprinosa (»Narodne novine«, br. 78/2010 i 76/2011, br. 19/2012)

U svrhu određivanja visine vodnoga doprinosa, područje Republike Hrvatske dijeli se u 3 zone: Zonu A, Zonu B i Zonu C.

Zonu A čini Grad Zagreb i zaštićeno obalno područje mora.
Zonu B čini ostalo područje Republike Hrvatske, osim Zone A i Zone C.

 

Br.    Osnovica Jedinica    Zona A         Zona B         Zona C
1. Poslovne građevine 26,25 kn 15,75 kn 7,90 kn
2. Stambene građevine
za stalno stanovanje:
2a. Obiteljske kuće do 400 m² 11,25 kn 7,50 kn 2,80 kn
2b. Ostale stambene građevine
za stalno stanovanje
15,75 kn 10,50 kn 3,95 kn
3. Stambene građevine
za povremeno stanovanje
21,00 kn 13,15 kn 6,60 kn
4. Objekti društvenog standarda i
religijski objekti
6,55 kn 3,95 kn 1,30 kn
5. Proizvodne građevine 4,70 kn 2,80 kn 0,95 kn
6. Prometne građevine 1,85 kn 0,55 kn 0,30 kn
7. Produktovodi m 3,95 kn 2,65 kn 1,30 kn
8. Kabelska kanalizacija m 7,90 kn 5,25 kn 2,65 kn
9. Otvorene poslovne građevine 13,15 kn 7,90 kn 2,65 kn
10. Druge otvorene građevine 6,55 kn 3,95 kn 1,30 kn

 
Pravo na popust 50% imaju hrvatski ratni vojni invalidi.
Pravo na popust 20% imaju hrvatski branitelji iz Domovinskog rata.